Kategori: Okategoriserade

Dags att byta värmesystem?

Går du i tankar att byta värmesystem? Med dagens snabba teknikutveckling som sker för att utvinna värme och elektricitet förstår vi att valet kan vara svårt. Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnybar energi och strävar efter ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp. De hjälper sina kunder med byten av gamla värmesystem och ersätta detta med modern Bioenergi.

Behöver rådgivning och hjälp? Med hjälp av Solör Bioenergi kan ni tillsammans diskutera igenom alternativen för en hållbarare framtid. För att läsa mer om vad de kan erbjuda, besök deras guide för ett hållbarare byte av värmesystem.

Så vad är då fördelarna med att byta värmesystem till förnybar energi?

Det finns många fördelar att byta ut ditt gamla värmesystem med fossila bränslen till ett som endast bedrivs på förnybara energi. Som alla känner till behöver vi agera på flera vis för att minska växthusgaserna och miljöfrågan är större än någonsin. För att vår planet skall må bra behöver vi göra flera förändringar och där med påverka den ökade växthuseffekten för att kunna värna om en hållbarare framtid. Förnybar energi bidrar till en mindre påverkan på växthuseffekten genom att enbart använda sig av förnybara energikällor som utvinns från skog och mark och de restprodukter som den skapar. Genom att ta tillvara på restprodukter från skog som tex grenar, spån och kvistar som annars hade slängts, kan vi innan växterna dör och övergår i det naturliga kretsloppet ta tillvara på den mäng energi som finns och skapa Bioenergi som i sin tur kan användas för att värma upp våra hushåll.

Förutom att vi värnar om naturen och jordens klimat är ett byte av värmesystem som bedrivs på förnybara bränslen som tex pellets eller bioolja även ekonomiskt gynnsamt för dig som kund.

Betonghåltagning

Borrning i betong kan bero på olika anledningar. Oftast gäller det när man bygger upp väggar eller andra konstruktioner, då hål och öppningar i betongen kan bli aktuellt. Miramix är ett företag som gör det smidigt och enkelt genom sin betonghåltagning och diamanthåltagning när konstruktionen är klar. Med hjälp av detta blir hålen mer exakta samt lättare att göra. Bland de håltagningar i betong som Miramix hjälper sina kunder med finns både håltagningar av mindre omfattning samt håltagningar av större karaktär. Vilken typ av metod som används vid en betonghåltagning beror på vilka behov som finns i det specifika fallet och vad man vill uppnå med håltagningen i betong. 

Betonghåltagning i olika material 

Om du behöver hjälp med betonghåltagning kan Miramix:s tjänster vara till hjälp. Miramix utför betonghåltagningar i bland annat golv, väggar och tak. Dem gör även håltagningar i mer gedigna och större betongelement, som exempelvis balkar i betong och annat. Några exempel på betonghåltagningar som dem gör är väggsågningar, golvsågningar, diamantborrningar samt sömborrningar.   

Andra betongarbeten 

Utöver betonghåltagning använder Miramix sig ofta av en robot som utför arbetet på större konstruktioner och arbeten. Deras sätt att arbeta har med tiden blivit allt mer automatiserat vilket är något som dem är stolta över. Anledningen till detta är för att arbetet ska bli mer skonsamt för deras medarbetare som hanterar rivning av betong. När en robot utför arbetet slipper deras medarbetare en arbetsbörda som kan tära och slita ut på kroppen. Samtidigt så sparar det både tid och pengar, både för deras kunder och för bolaget.  

Med deras robotar kan dem få många olika typer av arbeten utförda. Robotarna kan bila upp konstruktioner i betong, klippa i betong och använda olika typer av verktyg för att demolera och riva betong.   

Klicka på länken för att ta dig vidare till Miramix hemsida gällande betonghåltagning.  

Rivning i Stockholm

Behöver du hjälp med rivning i Stockholm? Det kan exempelvis vara av badrum, väggar, golv, kök eller fasader? Oavsett vad det gäller bör du ta kontakt med en bra firma som kan sköta både små och stora byggnadsprojekt. En bra firma är experter inom branschen och ser till att erbjuda arbetet efter dina önskemål. Samtidigt som dem följer dina specifika krav gällande utförandet av själva rivningsarbetet. Ett rivningsprojekt ska utföras på ett genomfört korrekt och professionellt sätt. 

Det är alltid bra att vara ute i god tid. Vissa säsonger är intensiva för hantverkare och det kan vara svårt att få tag på kompetent personal, framförallt i Stockholm. Hör av tidigt till en rivningsfirma om ditt kommande projekt så att dem kan sköta rivningen åt dig. Det kan som sagt gälla rivning av kök, rivning av badrum eller rivning av en byggnad som t.ex. ett garage, förråd eller altan.  

Dammfria rivningar 

Alla hus behöver renoveras förr eller senare. Wasa Skadeservice är en firma som hjälper dig i din renoveringsprocess med bland annat rivning och dammfri demontering. Detta är en metod som Wasa Skadeservice har utvecklat och som med fördel används vid rivning och ombyggnationer, där platsens personal rör sig. Dammfri rivning är något som oftast efterfrågas vid rivningsarbeten som exempelvis vid skolor, sjukhus, kontor, butiker och bostadshus. Dem skärmar även av arbetsområdet för att använda sig av undertrycksventiler för att säkra arbetsområdet utanför så att det hålls fritt från damm. 

Se till att boka rivning i Stockholm redan idag! 

Är du igång med ditt renoverings-projekt och behöver hjälp med rivning i Stockholm? Kontakta Wasa Skadeservice redan idag, så bokar dem in ditt projekt eller skickar en offert vid förfrågan. Dem är verksamma i hela Stockholm och erbjuder även renovering, demolering och asbestsanering. I samband med rivningen är asbestsanering mycket vanligt framför allt på äldre byggnader vilket underlättar för kund om alla tjänster hittas inom samma firma.  

Dränering av husgrund och källare i Stockholm

Dränering av husgrund och källare i Stockholm

Har du problem med en fuktig källare? Genom att dränera källaren eller husgrunden kan du slippa fuktproblem. Det finns flera olika firmor som erbjuder dränering. Ett företag är Wasanering som erbjuder dränering av husgrund och källare i Stockholm. Dem erbjuder även kapillärbrytning och värmeisolering.  

Dränering

Har du haft problem eller har du problem med att det kommer in vatten från marken runt din husgrund? Detta kan få väldigt kostsamma konsekvenser. Låt inte detta vara genom att skjuta upp det eftersom då finns risken att ditt hus drabbas av både mögel och fuktskador. Ta därför tag i detta i tid för att undvika onödiga extra kostnader. Se till att fixa och skydda ditt hus genom dränering av husgrund. Med hjälp av dränering, hindras överskottsvatten från marken att tränga sig in i källarväggen och leds istället bort från huset. Med ett kapillärbrytande skikt behöver du inte oroa dig över fukt. Det ser till att fukt hindras från att sugas in i väggen eller upp i golvet. Värmeisoleringen håller källarytterväggen varm vilket leder till att fukt torkas ut och bidrar till en jämnare temperatur och lägre uppvärmningskostnader.  

Planering 

Som nybörjare kan det vara svårt att genomföra dränering av husgrund och källare på egen hand. Wasanering.se är ett av många företag som ser till att hjälpa dig med ditt dräneringsprojekt. Med många års erfarenhethet i branschen ser dem till att utföra arbetet på ett säkert och lagligt sätt! 

Kostnad 

Wasanering erbjuder en öppen dialog med sina kunder kring projektet. När dem har fått en uppfattning kring hur stort projektet är kan dem göra en kostnadsbedömning och därefter ett pris för ditt behov.  

Kontakt 

Om du är intresserad av dränering av husgrund och källare i Stockholm, ta hjälp av Wasanering genom att klicka på denna länk för att ta kontakt med dem!  

PCB sanering vi hjälper dig!

Behöver ni hjälp med PCB sanering i erat hus? Checka då in UAMS där dem erbjuder tjänster inom sanering av PCB i Uppsala, Västerås, Stockholm och Mälardalen.  

PCB finns i både byggnader och produkter 

Första upptäckten av PCB fann man under 1960-talet. PCB är en svår nedbruten organisk förorening, som är både skadligt för människor och djur. Detta bör därför kontrolleras för att undvika skadliga effekter. Majoriteten av PCB föroreningar består av ett trögt flytande ämne likt olja vätska.   

Anledningen till att man har använt sig av PCB är för att det har vart värdefullt för bland annat elektrisk utrustning i transformatorer och kondensatorer. I dagsläget är det förbjudet att använda sig av PCB men det finns fortfarande kvar i äldre byggnader och produkter. En ny förordning har därför tillämpats som reglerar inventering och sanering av äldre byggnader och anläggningar.  

Äldre byggnader 

Om du bor i en äldre byggnad som är byggt eller nyrenoverat mellan år 1956 till 1973, bör du inventera för att ta reda på om dem innehåller fog eller golv massa med PCB. När du har gjort detta bör du rapportera detta till tillsynsmyndigheten och berätta hur inventeringen har gått till och förklara vart du har funnit PCB:n. Sedan behöver du redovisa hur du ska sköta saneringen.  

Varför är detta viktigt och var kan jag vända mig? 

Då detta är ett hot mot oss människor men även djur bör detta tas allvarligt för att begränsa PCB spridningen. För att få hjälp med detta kan ni vända er till UAMS. UAMS finns i Stockholm, Uppsala, Västerås och Mälardalen. Dem har en lång erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet på ett säkert sätt.  

Att välja fjärrvärme som värmesystem

Det finns flera faktorer att beakta du ska välja uppvärmningsform till din bostad. Bland annat faktorer som kostnad, miljö och driftsäkerhet. När du installerar fjärrvärme i din fastighet har du gjort en bra investering för både ditt hus, din plånbok och för miljön. Fjärrvärme är en trygg och bekväm lösning, varmvattnet tar inte slut och fjärrvärmecentralen har hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Läs mer om fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme

I en eller flera produktionsanläggningar värms vatten upp, som sedan distribueras till olika fastigheter genom ledningar i marken. Temperaturen på fjärrvärmevattnet varierar mellan 73 och 120 grader Celsius beroende på årstid och väderförhållande. I fastigheten finns en värmeväxlare där värmen överförs från fjärrvärmevattnet till fastighetens egen fjärrvärmecentral, som överför värmen från fjärrvärmevattnet till fastighetens radiatorer och varmvattenkrets. Varmvattnet tillverkas i samma stund som det finns ett behov, det vill säga när kranarna öppnas, vilket innebär att du inte behöver någon varmvattenberedare. Det avkylda fjärrvärmevattnet går sedan tillbaka till produktionsanläggningen för att åter värmas upp.

Fjärrvärme utgör en minimal miljöpåverkan

Fjärrvärme är ett uppvärmningssystem som utgör en ytterst liten miljöpåverkan. Detta är tack vare att fjärrvärmen tar tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade. I produktionen av fjärrvärmen används nämligen rester från skogen, som exempelvis grenar, toppar, spån och annat träavfall som annars skulle gått till spillo. Systemet tar även tillvara på den värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier.

Hushålla med jordens resurser

Biobränslen som används i produktionen av fjärrvärme är en förnybar energikälla som ingår i naturens kretslopp. Det betyder att den energi som man utvinner av biobränslen inte släpper ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit under sin livstid. Istället för att det inbunda kolet släpps ut till ingen nytta, kan man genom bioenergin ta tillvara på den inbunda energi innan kolets släppt ut.

Hjälp med takläggning i Stockholm

Hur länge ett tak håller beror på vilket takmaterial som man har. Med tiden kan en takläggning av nytt takmaterial bli nödvändigt. Vid en takläggning till sitt hus i Stockholm kan det vara bra att anlita en professionell firma för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Läs mer också här om takläggning i Stockholm

Läs mer

Det här är totalentreprenad vid husarbeten

Vid en nybyggnation av ett hus eller vid en renovering kan det finnas mycket att planera med allt från vad som ska göras till vilket material som ska användas. Samtidigt måste man överväga om man ska göra arbetet själv eller anlita hantverkare.  Ett alternativ för dig som vill ha någon som tar hand om helheten i projektet är en totalentreprenad.

Totalentreprenad hus

Läs mer

Så går byggandet av sedumtak till

Att ha ett sedumtak är ett val som både är fint till utseendet och har ett flertal fördelar. För er som har tänkt bygga sedumtak i Stockholm är det bra att veta hur processen går till.

sedumtak

Få hjälp att bygga ditt sedumtak.

Läs mer

Ett fint hem med solskydd inomhus

När man pratar om solskydd kanske tankarna lätt förs till sådant som markiser som används utomhus, men även inomhus finns det flera val för den som vill ha solskydd som ger en hemtrevlig känsla. Man ska trivas i sitt hem och ett fint hem kan hjälpa till att höja livskvaliteten. En del av detta kan vara just solksydd för inomhusbruk.

Läs mer

Duschväggar i glas gör det mesta av badrummet

När man renoverar sitt badrum finns det en del att tänka på och vissa val att göra. Det är en bra chans att få ett badrum efter sina egna önskemål. Ett trevligt och snyggt inslag som kan ge ett mervärde till det nya badrummet är duschväggar, eller duschhörnor, i glas.

duschvägg

Läs mer

Grästak – Vad är det?

Gröna tak, eller grästak, är samlingsnamnet på en byggnadskonstruktion där växter utgör själva ytskiktet. Att anlägga tak med växtyta är en gammal teknik som använts mycket i Sverige. De traditionella torv och vasstaken som kan ses på många äldre byggnader runt om i landet är vanliga exempel på föregångare till dagens grästak. Allt eftersom utvecklingen gått framåt har definitionen skärpts för vad som får kallas gröna tak och inte, exempelvis räknas inte längre torv till dessa.

Läs mer om grästak här.

Läs mer

Skruv och mutter köper du hos Skruvonline

Om du som hemmafixare lever efter devisen, var sak har sin skruv, så har du kommit rätt och du gör rätt, riktigt och hållbart i ditt hem. Just frågan ”vilken skruv ska jag använda?” är nog den vanligaste vi på Skruvonline får. Självklart är det mycket som ska tas hänsyn till vid valet av skruv, mutter, plugg eller infästningar. En generell regel är att använda den skruv som är ämnad för det material som du ska skruva i och att låta skruven vara dubbelt så lång som det som ska skruvas upp eller ihop med något annat. Läs mer

Hitta Flyttfirma i Göteborg när du ska flytta in i nya huset

Satsa på en flyttfirma som är personlig öppen och enkel att kommunicera med. Om det krånglar redan att få kontakt och få pris för flytten, dra i handbromsen. Välj en flyttfirma i Göteborg med bra referenser på tidigare flyttar i ditt område som dessutom har seriös och utbildad personal. Läs mer

Varför satsa på egentillverkad Solenergi / Solceller?

Användande av solceller ökarSolenergi – lönsamt att sälja din el!

Användandet av solceller har ökat de senaste åren. Traditionellt så har solenergi främst använts för att driva enheter som inte har gått att ansluta till elnätet så som båtar, sommarstugor och husvagnar. Många vill dock ansluta andra typer av anläggningar, men vilka fördelar har solceller egentligen? Hur effektiva är de?

Läs mer

Måleriföretag som kan takmålningar!

Måleribranschen, likt många andra branscher, är under ständig utveckling trots att yrket är ett av de äldsta som idag fortfarande förekommer. Därför är det viktigt att som måleriföretag se till att alltid ligga i framkant av denna utveckling för att hålla sig uppdaterad kring vad kunder kan tänkas förvänta sig. Inredningsnyheter och trender fortskrider i takt med en konstant miljömedveten strävan efter alternativa material och tekniker. Det är mycket att hålla koll på och framförallt många behov att tillgodose. Resultatet ska matcha kundens förväntningar men måste även vara hållbart. Detta är de fundamentala byggstenarna med vilka vi byggt grunden till vårt företag. Vi är ett professionellt måleriföretag från Borås som även erbjuder service inom byggnadsmåleri i stora delar av Sverige. Oss finner du i Stockholm, Sundsvall, Luleå, Halland, Västra Götaland, Göteborg och givetvis våra hemtrakter; Borås.

Läs mer

Sköt om din fastighet – Fastighetsdrift & Fastighetsförvaltning

Att ha hyresfastigheter i drift innebär mycket jobb för förvaltningsansvarig ledning. Fastigheter behöver skötas om, ses efter och åtgärder måste utföras så snabbt som möjligt för att undvika ytterligare komplikationer i from av exempelvis skador eller slitage. Detta sköts vanligtvis av förvaltningen, och utförs av olika tekniker som specialiserat sig inom särskilda områden. Det hela kan ses som något av ett pussel i vilket det är viktigt att alla bitar läggs på plats för att helheten ska förefalla komplett.

TAKSERVICE & TAKUNDERHÅLL I STOCKHOLM

Många företag tillhandahåller tjänster som takservice och underhåll av tak samt enklare reparationer av tak i Stockholm utförda av fastighetsskötare och driftstekniker inom hyresfastigheter och fast egendom. Förutom åtgärdande tjänster erbjuder vi även ett brett spektrum av olika sorters utredningar och rekvisitioner. Dessa sker i samband med konsultationer av yrkesprofessionella inom det avhandlande området. Förutom våra egna tjänster bedriver vi även samarbeten med en rad olika företag vilka erbjuder kompletterande tjänster. Dessa kan utgöras av åtgärder inom till exempel kontroll av ventilation och ventilationssystem, brandförebyggande tillsyn samt underhållsplaner för diverse områden och scenarion.

Läs mer

Sanering & Byggsupport i Stockholm

asbestVårt team på Sanering Stockholm består av ambitiösa specialister inom sanering och att hålla rent och fräscht. Vi vet exakt vad som krävs för att hålla efter en fastighet och se till att bevara dess toppskick; år, efter år efter år. Vår arbetsmoral bygger på effektivitet men vi känner också till vikten av tålamod. Ett arbeta måste utföras väl och planeras noggrant innan själva utförandet.

Vi har byggt upp ett noga utvalt team med mycket erfarenhet för att kunna möta mängder av olika situationer och problem. Vi lägger även fokus på dig som kund och ditt välmående under processen då vi vet att detta kan förbättra en hel upplevelse.

Vi har alltid detta i åtanke, från början till slut. Totallösningen när det gäller sanering och allt vad den innebär tar vi hand om själva i form av egen regi i Stockholm.

Betongslipning & Betongfräsning i Stockholm

Betong är ett mycket hårt och slitstarkt material med ett brett användningsområde. Slipade betonggolv har länge används som golvmaterial i industrilokaler. På senare år har det blivit trendigt att använda även i offentlig miljö och privata hem.

Läs mer om Betongslipning, Betongfräsning Betongspårning i Stockholm

Betongslipning

Genom att slipa betongytan och jämta ut ojämnheter får man en slitstark yta som är lätt att hålla ren. Ett slipat betonggolv har en mycket lång livslängd och är ett miljövänligt alternativ då det bara är gjort av naturmaterial. Det är också ett ekonomiskt alternativ till ett nytt golv.

Betongfräsning / Betongspårning

Spårfräsning i betong kräver kvalificerade verktyg och maskiner samt noggrannhet i utförandet för ett bra resultat. Om du behöver hjälp med fräsning i betong tex betongspårfräsning för kabeldragning hjälper vi dig gärna.

Har du en betongyta som behöver slipas eller spårfräsas? Vi har modern utrustning som gör ytan jämn och slitstark samtidigt som den är hård och tålig. Kontakta oss för mer information om betongslipning och betongfräsning.

Lösullsisolering, kan det löna sig för mig?

Lösullsisolering är en typ av isolering som man dels kan lägga själv, eller som professionella experter klan lägga in vid renovering eller husbygge. Att isolera med lösull är inte speciellt tidskrävande och lösull ger en effektiv isolering som håller bra år efter år. Det är mycket på grund av detta som lösull blivit allt vanligare som isoleringsmaterial under senare år, speciellt eftersom materialet passar lika bra vid isolering av äldre byggen som till nya moderna fastigheter.

Läs mer

Våtmark och naturvård

vassVass har en krypande jordstam och sprider sig snabbt. Områden i och kring vattendrag kan ibland bli helt igenväxta till följd av dagens kraftiga övergödning vilket påverkar vattendragen och naturen omkring på olika sätt. Genom att muddra och klippa vass och andra vattenväxter kan man hålla vattnet öppet kring bryggor, badplatser, och vandringsvägar för fisk. Läs mer

Attefallsboden

attefallNu är det tillåtet att bygga ett så kallat Attefallshus. Lagändringen som trädde i kraft 2 juli 2014 gör det möjligt för husägare att bygga komplementshus på upp till 25 kvadratmeter utan bygglov, dock krävs det att man gör en så kallad bygganmälan till kommunen innan huset kommer på plats.

Formellt kallas Attefallshusen för ”komplementbostadshus” och tanken är att husen ska kunna fungera som bostad med möjlighet att bygga in dusch, toalett och kök. Huset får vara max 4 meter högt från mark till taknock vilket även ger plats för ett sovloft. Byggnadstypen går även att använda som förråd, gäststuga eller garage exempelvis. Läs mer

Vilket blir höstens renoveringsprojekt?

iStock_000006684919XSmallSommaren lider mot sitt slut och snart är hösten här med piskande regn och hårda vindar. Under hösten spenderar de flesta betydligt mycket mer tid inomhus än utomhus. Med andra ord är det en perfekt tid för att ta tag i sina renoveringsprojekt.

Kanske är det dags att fräscha upp köket? Det är inte alltid man behöver byta ut hela köket när det börjar se slitet ut. Genom att se över detaljerna och satsa på nya tapeter och målning kommer man långt. Det är dessutom något som de flesta klarar av att göra själv. Ska man göra en större renovering kan det var en bra idé att ta hjälp av en hantverkare. Läs mer

Tips för dig som vill bygga altan i sommar

altanSå här års är det många som drömmer om att bygga ett nytt trädäck, altan eller uteplats. Det finns en del att tänka på för att slutresultatet ska bli bra. Fundera på hur du tänkt använda din altan och vilka förutsättningar som finns. Läs mer

Tuffa tider för hustillverkare inom småhusindustrin

Småhusindustrin och hustillverkarna går igenom sina tuffaste år på väldigt länge. Inte sedan mitten av 90-talen har det byggts så få småhus som det gör nu. Antalet färdigställda småhus per år är knappt en tredjedel jämfört med för bara ett par år sedan. Läs mer

Hantering av byggavfall

Vid renoveringar och rivningar blir det vanligtvis mycket bygg- och rivningsavfall. Särskilt så i storstäder som Stockholm. Byggbranschens mål är att återvinna minst 50 procent av byggavfallet och gör man rätt skulle man ofta kunna återvinna så mycket som 95 procent. Då många delar innehåller ämnen som är skadliga är det viktigt att allt tas om hand av personer med rätt kunskap. Läs mer

Renovera själv

de228fc83ae211e28c4722000a9f1966_7För ca. 3 år sedan köpte vi ett torp på landet som var i behov av renovering. Förutom några få uppenbara saker som behövde åtgärdas så är det ju alltid roligt att få skapa sitt eget hem precis som man vill ha det. Det är spännande att kunna se de möjligheter som finns i huset. Samtidigt kan det vara frustrerande att saker tar så lång tid – speciellt om man tänker göra det mesta arbetet själv. Jag tänkte att jag skriver ner några av de lärdomar jag fått under dessa år.

Läs mer

Rutavdraget ökar kraftigt

verktygsbälte

Under 2012 betalade skatteverket ut sammanlagt 16,8 miljarder kronor i rot- och rut-avdrag. Det är en ökning med 1,5 miljarder jämfört med året innan.

Siffrorna från skatteverket visar att rotavdragen planat ut medan rutavdragen ökat stort. Ändå står Rot fortfarande för en betydligt större del av pengarna som betalas ut. Läs mer

Välkommen till bygga-hus-bloggen.se

Här kommer vi skriva artiklar och tips för dig som går med husbyggar-planer. Fokus kommer ligga på allt från byggregler och ekonomi till små tips och råd om saker som kan vara aktuella.

Vi kommer även tipsa om leverantörer samt olika tjänster och produkter som kan vara betydelsefulla. Vi hoppas  du kommer tycka att innehållet är intressant.