Behöver ni hjälp med PCB sanering i erat hus? Checka då in UAMS där dem erbjuder tjänster inom sanering av PCB i Uppsala, Västerås, Stockholm och Mälardalen.  

PCB finns i både byggnader och produkter 

Första upptäckten av PCB fann man under 1960-talet. PCB är en svår nedbruten organisk förorening, som är både skadligt för människor och djur. Detta bör därför kontrolleras för att undvika skadliga effekter. Majoriteten av PCB föroreningar består av ett trögt flytande ämne likt olja vätska.   

Anledningen till att man har använt sig av PCB är för att det har vart värdefullt för bland annat elektrisk utrustning i transformatorer och kondensatorer. I dagsläget är det förbjudet att använda sig av PCB men det finns fortfarande kvar i äldre byggnader och produkter. En ny förordning har därför tillämpats som reglerar inventering och sanering av äldre byggnader och anläggningar.  

Äldre byggnader 

Om du bor i en äldre byggnad som är byggt eller nyrenoverat mellan år 1956 till 1973, bör du inventera för att ta reda på om dem innehåller fog eller golv massa med PCB. När du har gjort detta bör du rapportera detta till tillsynsmyndigheten och berätta hur inventeringen har gått till och förklara vart du har funnit PCB:n. Sedan behöver du redovisa hur du ska sköta saneringen.  

Varför är detta viktigt och var kan jag vända mig? 

Då detta är ett hot mot oss människor men även djur bör detta tas allvarligt för att begränsa PCB spridningen. För att få hjälp med detta kan ni vända er till UAMS. UAMS finns i Stockholm, Uppsala, Västerås och Mälardalen. Dem har en lång erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet på ett säkert sätt.