Måleribranschen, likt många andra branscher, är under ständig utveckling trots att yrket är ett av de äldsta som idag fortfarande förekommer. Därför är det viktigt att som måleriföretag se till att alltid ligga i framkant av denna utveckling för att hålla sig uppdaterad kring vad kunder kan tänkas förvänta sig. Inredningsnyheter och trender fortskrider i takt med en konstant miljömedveten strävan efter alternativa material och tekniker. Det är mycket att hålla koll på och framförallt många behov att tillgodose. Resultatet ska matcha kundens förväntningar men måste även vara hållbart. Detta är de fundamentala byggstenarna med vilka vi byggt grunden till vårt företag. Vi är ett professionellt måleriföretag från Borås som även erbjuder service inom byggnadsmåleri i stora delar av Sverige. Oss finner du i Stockholm, Sundsvall, Luleå, Halland, Västra Götaland, Göteborg och givetvis våra hemtrakter; Borås.

Vi jobbar utefter ett verksamhetsledningssystem utvecklat av ”Måleriföretagen i Sverige”, och är även medlemmar i förbundet. Med detta sagt kan du som kund känna dig trygg med att det arbete vi utför görs bra. En nöjd-kund-garanti ger dig 2 år att bedöma huruvida våra målerijobb håller den standard vi utlovat dig och din fastighet. Våra erfarenheter är gedigna och vi har tidigare kännedom av arbeten från allt inom nyproduktion till ombyggnationer såsom äldre fabrikation. Vi erbjuder måleritjänster både inomhus och utomhus, på en mängd olika material. Och vår största specialitet är takmålning!

Känner du dig osäker på vilken typ av arbete du behöver ha utfört?

Ingen fara, hör bara av dig till oss. Vi erbjuder alltid våra kunder en kostnadsfri konsultation som dessutom inkluderar en offert. Detta medför trygghet i att du inte behöver räkna med extra kostnader under arbetets gång och om du är berättigad till ROT-avdrag räknar vi även in detta i din offert.

Har du ett tak som behöver målas om eller en husfasad som eventuellt behöver renoveras?

Perfekt, även detta kan vi ta hand om. Vi bedriver även samarbete med samtliga hantverkskategorier och kan ombesörja detta i processen. Kontakta oss så löser vi det. Behövs det hantverkare inom andra områden så ombesörjer vi det med.

Underarbetet avgör resultatet

Vi kan färg och vet att kvalitet till ett bra pris är viktigt för kunden. Med många års erfarenhet vet vi även att ett förarbete är minst lika viktigt som högkvalitativa färgprodukter, särskilt vad gäller takmålningar och plåttak. Därför kan du som kund alltid känna dig trygg i att vi behandlar de ytor som ska målas innan vi sätter igång, om så behövs. Om detta inte görs kommer färgen så småningom att flagna, vilket definitivt inte önskas. Därmed lägger vi minst lika mycket vikt på bedömning och förbehandling innan vi sätter igång med att måla. Självklart arbetar vi miljövänligt med vattenblästring när vi för våra förarbeten.

Vi är proffsen du ska ringa när du behöver måleriarbeten på takmålningar och plåttak utförda i Stockholm, Sundsvall, Luleå, Halland, Västra Götaland, Göteborg och självklart Borås.