Att ha hyresfastigheter i drift innebär mycket jobb för förvaltningsansvarig ledning. Fastigheter behöver skötas om, ses efter och åtgärder måste utföras så snabbt som möjligt för att undvika ytterligare komplikationer i from av exempelvis skador eller slitage. Detta sköts vanligtvis av förvaltningen, och utförs av olika tekniker som specialiserat sig inom särskilda områden. Det hela kan ses som något av ett pussel i vilket det är viktigt att alla bitar läggs på plats för att helheten ska förefalla komplett.

TAKSERVICE & TAKUNDERHÅLL I STOCKHOLM

Många företag tillhandahåller tjänster som takservice och underhåll av tak samt enklare reparationer av tak i Stockholm utförda av fastighetsskötare och driftstekniker inom hyresfastigheter och fast egendom. Förutom åtgärdande tjänster erbjuder vi även ett brett spektrum av olika sorters utredningar och rekvisitioner. Dessa sker i samband med konsultationer av yrkesprofessionella inom det avhandlande området. Förutom våra egna tjänster bedriver vi även samarbeten med en rad olika företag vilka erbjuder kompletterande tjänster. Dessa kan utgöras av åtgärder inom till exempel kontroll av ventilation och ventilationssystem, brandförebyggande tillsyn samt underhållsplaner för diverse områden och scenarion.

Verksamhetsområden som omfattar det mesta inom Fastighetsförvaltning

Hos oss står kunden och dess behov alltid i fokus. Med detta sagt presenterar vi en helhetsbild av tjänster som avhandlar det mest inom underhåll av fastigheter och hyresfastigheter. Vi strävar efter att i så lång utsträckning som möjligt anpassa våra förvaltningsplaner utefter kundens önskemål och göra detta på ett professionellt men samtidigt personligt sätt. Vi är verksamma kring olika sektorer inom området i fråga och jobbar mycket kring:

  • Service och enklare reparationer av tak

Vår arbetsmoral är hög och vi jobbar alltid effektivt med kunden i åtanke. Vår kunskap stödjs av mängder erfarenhet och vi kan därmed garantera ett målmedvetet och fackmannamässigt utförande. Oss kan du lita på när det kommer till fastighetsförvaltning tex: underhåll av fastigheter och fastighetsdrift.