Vid en nybyggnation av ett hus eller vid en renovering kan det finnas mycket att planera med allt från vad som ska göras till vilket material som ska användas. Samtidigt måste man överväga om man ska göra arbetet själv eller anlita hantverkare.  Ett alternativ för dig som vill ha någon som tar hand om helheten i projektet är en totalentreprenad.

Totalentreprenad hus

Ett företag sköter totalentreprenaden

En totalentreprenad till ett husarbete innebär att du anlitar ett företag som tar hand om nybyggnationen eller renoveringen med allt från planeringen, framtagning av materialet samt utförandet av arbetet eller anlitandet av olika företag till olika delar av projektet. Med totalentreprenad för hus skriver du som kund kontraktet med företaget som står för entreprenaden, som sedan sköter resten.

En totalentreprenad för hus kan antingen göras av ett företag som bygger och levererar hus under ett eget märke. Företaget har då egna ritningar och sköter sedan hela bygget. Totalentreprenaden kan även göras av ett byggföretag som köper materialet från en husfabrikant.

När du väljer totalentreprenad till ditt hus finns det standardiserade avtal och regler som ska följas i projektet. Ett sådant avtal är ABT 06. I detta avtal beskrivs bland annat vem beställaren och utföraren av totalentreprenaden är samt vad som ska göras och under vilken tidsperiod som arbetet beräknas pågå.

Fördelar med totalentreprenad till hus

Det finns ett antal fördelar med en totalentreprenad till arbeten som gäller hus, som ett nybygge eller en renovering. Att kontraktet skrivs med ett företag gör att du inte behöver skriva flera kontrakt med olika hantverkare. Vid en totalentreprenad till ditt hus kan ett kontrakt skrivas på antingen löpande timmar eller ett fast pris. Totalentreprenad till ett fast pris har fördelen att du inte behöver oroa dig för att kostnaderna ska dra iväg.