Lösullsisolering är en typ av isolering som man dels kan lägga själv, eller som professionella experter klan lägga in vid renovering eller husbygge. Att isolera med lösull är inte speciellt tidskrävande och lösull ger en effektiv isolering som håller bra år efter år. Det är mycket på grund av detta som lösull blivit allt vanligare som isoleringsmaterial under senare år, speciellt eftersom materialet passar lika bra vid isolering av äldre byggen som till nya moderna fastigheter.

Lösullsisolering av vind

En av de stora frågorna kring just lösull är som det lönar sig och lämpar sig för ett vindsutrymme. Svaret är ja, det både lämpar sig och ger ett bra och stabilt skydd som förhindrar att värme från huset pyser ut genom vinden och går förlorad. Genom att isolera vinden på ett bra sätt håller man värmen kvar inne i huset och spara på så sätt även pengar och skyddar miljön. Lösullsisolering av vindsutrymmen är därför en mycket klok investering som lönar sig i längden.

Tack vare lösullens egenskaper och utseende är det väldigt okomplicerat att isolera en vind. Vanligast är att man börjar med att spruta lösullen på ett vindsbjälklag över till exempel rör, ledningar eller existerande isolering. Denna metod gör att lösullen kryper in o alla vinklar och vrår som annars skulle vara svåra att komma åt, till exempel om man skulle skära till en skiva eller matta av ett isoleringsmaterial. Metoden gör det dessutom lätt att öka och minska tjockleken på isoleringen för att uppnå det värde som man söker och optimera isoleringen på alla platser.

Lösullsisolering inne i bostaden

Det finns även stora fördelar med att lösullsisolera väggar och tak inne i bostaden. Speciellt snedtak är vanliga objekt för isolering med lösull, och är även här en kostnadseffektiv metod som håller arbetstiden nere och ger mycket lite spill av materialet jämfört med de isoleringsmaterial som behöver skäras ut ur en skiva eller en platta. Snedtak kan annars vara svåra att isolera, speciellt områden där snedtak möter snedtak, men med lösull blir tillvägagångssättet både snabbt och hållbart.

Även lösullsisolering av väggar är kostnadseffektivt både för stunden men är också en klok investering på längre sikt. Isoleringen blir även här utan mellanrum och skarvar, och det blir inget spill av materialet tack vare lösullens unika egenskaper.

Fördelar med lösull

Att isolera med lösull är i normala fall en investering som betalar av sig på 2-4 år, och därefter sparar du pengar årligen genom minskade uppvärmningskostnader. Eftersom isoleringen har god hållbarhet och inte behöver bytas ut efter ett visst antal år, sparar du även in pengar på det sättet.