Det finns flera faktorer att beakta du ska välja uppvärmningsform till din bostad. Bland annat faktorer som kostnad, miljö och driftsäkerhet. När du installerar fjärrvärme i din fastighet har du gjort en bra investering för både ditt hus, din plånbok och för miljön. Fjärrvärme är en trygg och bekväm lösning, varmvattnet tar inte slut och fjärrvärmecentralen har hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Läs mer om fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme

I en eller flera produktionsanläggningar värms vatten upp, som sedan distribueras till olika fastigheter genom ledningar i marken. Temperaturen på fjärrvärmevattnet varierar mellan 73 och 120 grader Celsius beroende på årstid och väderförhållande. I fastigheten finns en värmeväxlare där värmen överförs från fjärrvärmevattnet till fastighetens egen fjärrvärmecentral, som överför värmen från fjärrvärmevattnet till fastighetens radiatorer och varmvattenkrets. Varmvattnet tillverkas i samma stund som det finns ett behov, det vill säga när kranarna öppnas, vilket innebär att du inte behöver någon varmvattenberedare. Det avkylda fjärrvärmevattnet går sedan tillbaka till produktionsanläggningen för att åter värmas upp.

Fjärrvärme utgör en minimal miljöpåverkan

Fjärrvärme är ett uppvärmningssystem som utgör en ytterst liten miljöpåverkan. Detta är tack vare att fjärrvärmen tar tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade. I produktionen av fjärrvärmen används nämligen rester från skogen, som exempelvis grenar, toppar, spån och annat träavfall som annars skulle gått till spillo. Systemet tar även tillvara på den värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier.

Hushålla med jordens resurser

Biobränslen som används i produktionen av fjärrvärme är en förnybar energikälla som ingår i naturens kretslopp. Det betyder att den energi som man utvinner av biobränslen inte släpper ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit under sin livstid. Istället för att det inbunda kolet släpps ut till ingen nytta, kan man genom bioenergin ta tillvara på den inbunda energi innan kolets släppt ut.