Går du i tankar att byta värmesystem? Med dagens snabba teknikutveckling som sker för att utvinna värme och elektricitet förstår vi att valet kan vara svårt. Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnybar energi och strävar efter ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp. De hjälper sina kunder med byten av gamla värmesystem och ersätta detta med modern Bioenergi.

Behöver rådgivning och hjälp? Med hjälp av Solör Bioenergi kan ni tillsammans diskutera igenom alternativen för en hållbarare framtid. För att läsa mer om vad de kan erbjuda, besök deras guide för ett hållbarare byte av värmesystem.

Så vad är då fördelarna med att byta värmesystem till förnybar energi?

Det finns många fördelar att byta ut ditt gamla värmesystem med fossila bränslen till ett som endast bedrivs på förnybara energi. Som alla känner till behöver vi agera på flera vis för att minska växthusgaserna och miljöfrågan är större än någonsin. För att vår planet skall må bra behöver vi göra flera förändringar och där med påverka den ökade växthuseffekten för att kunna värna om en hållbarare framtid. Förnybar energi bidrar till en mindre påverkan på växthuseffekten genom att enbart använda sig av förnybara energikällor som utvinns från skog och mark och de restprodukter som den skapar. Genom att ta tillvara på restprodukter från skog som tex grenar, spån och kvistar som annars hade slängts, kan vi innan växterna dör och övergår i det naturliga kretsloppet ta tillvara på den mäng energi som finns och skapa Bioenergi som i sin tur kan användas för att värma upp våra hushåll.

Förutom att vi värnar om naturen och jordens klimat är ett byte av värmesystem som bedrivs på förnybara bränslen som tex pellets eller bioolja även ekonomiskt gynnsamt för dig som kund.