Att ha ett sedumtak är ett val som både är fint till utseendet och har ett flertal fördelar. För er som har tänkt bygga sedumtak i Stockholm är det bra att veta hur processen går till.

sedumtak

Få hjälp att bygga ditt sedumtak.

Sedumtäckningen är en process

För er som har ett tak i Stockholm som ni vill göra en sedumtäckning på kan det vara bra att veta hur det går till när man bygger ett sedumtak. Processen börjar med att man först och främst monterar ett tätskikt på taket. Innan monteringen av sedumen börjar ska detta tätskikt inspekteras och ses över så att det har den kvalitet som det ska ha. Det är även bra att i det här stadiet se över så att vattnet rinner av som det ska. I det första stadiet ska även sådant som taksystemets plåtdelar, som kantavslut, monteras.

Efter att man har monterat sedumtakets tätskikt fortsätter sedan byggandet med anläggningen av sedumen. Sedumtäckningen börjar med att ett dräneringslager som ska ligga under sedumen monteras på tätskiktet. Bitar av sedum, sedummattor, monteras sedan över taket kant i kant med varandra tills taket är täckt av sedum.

Hjälp vid byggande av sedumtak i Stockholm

För er som ska bygga sedumtak i Stockholm är det alltså en viss process som ska följas när taket täcks. Om man inte riktigt vet hur sedumtäckningen ska gå till kan det vara en bra idé att ta hjälp av en firma som har de rätta kunskaperna.

Att göra en sedumtäckning på ett hus i Stockholm har ett flertal fördelar. För det första är ett sedumtak isolerande och minskar den kostnad som man måste lägga på uppvärmning. För det andra är ett sedumtak även bra för det omgivande ekosystemet genom att det är ett naturligt inslag som insekter och andra djur kan ta del av.