Borrning i betong kan bero på olika anledningar. Oftast gäller det när man bygger upp väggar eller andra konstruktioner, då hål och öppningar i betongen kan bli aktuellt. Miramix är ett företag som gör det smidigt och enkelt genom sin betonghåltagning och diamanthåltagning när konstruktionen är klar. Med hjälp av detta blir hålen mer exakta samt lättare att göra. Bland de håltagningar i betong som Miramix hjälper sina kunder med finns både håltagningar av mindre omfattning samt håltagningar av större karaktär. Vilken typ av metod som används vid en betonghåltagning beror på vilka behov som finns i det specifika fallet och vad man vill uppnå med håltagningen i betong. 

Betonghåltagning i olika material 

Om du behöver hjälp med betonghåltagning kan Miramix:s tjänster vara till hjälp. Miramix utför betonghåltagningar i bland annat golv, väggar och tak. Dem gör även håltagningar i mer gedigna och större betongelement, som exempelvis balkar i betong och annat. Några exempel på betonghåltagningar som dem gör är väggsågningar, golvsågningar, diamantborrningar samt sömborrningar.   

Andra betongarbeten 

Utöver betonghåltagning använder Miramix sig ofta av en robot som utför arbetet på större konstruktioner och arbeten. Deras sätt att arbeta har med tiden blivit allt mer automatiserat vilket är något som dem är stolta över. Anledningen till detta är för att arbetet ska bli mer skonsamt för deras medarbetare som hanterar rivning av betong. När en robot utför arbetet slipper deras medarbetare en arbetsbörda som kan tära och slita ut på kroppen. Samtidigt så sparar det både tid och pengar, både för deras kunder och för bolaget.  

Med deras robotar kan dem få många olika typer av arbeten utförda. Robotarna kan bila upp konstruktioner i betong, klippa i betong och använda olika typer av verktyg för att demolera och riva betong.   

Klicka på länken för att ta dig vidare till Miramix hemsida gällande betonghåltagning.