vassVass har en krypande jordstam och sprider sig snabbt. Områden i och kring vattendrag kan ibland bli helt igenväxta till följd av dagens kraftiga övergödning vilket påverkar vattendragen och naturen omkring på olika sätt. Genom att muddra och klippa vass och andra vattenväxter kan man hålla vattnet öppet kring bryggor, badplatser, och vandringsvägar för fisk.

Vassklippning

Genom att klippa vass skapas även bättre miljöförhållanden i vattnet och på botten, det är viktigt för den biologiska mångfalden. Stora mängder vass ger en dålig syrehalt vilket kan leda till fiskdöd bland annat.

Marken kring vatten har ofta dålig bärighet. Genom att anlita ett specialiserat företag på  sjö- och våtmarksentreprenad / våtmarksrestaurering med speciella amfibiemaskiner kan man minimera markskador vid arbetet. Vassklippning bör utföras upprepade gånger för ett bra resultat. Bästa tiden för klippning är mellan juni till september.

Muddring

Ett annat vanligt bekymmer vid vattendrag är dy och bottenslam. Då kan man behöva muddra vilket innebär att man suger eller gräver upp massorna. Det görs ofta vid båthamnar och kanaler.

Om man muddrar och hanterar massorna på rätt sätt så blir den marina miljön bättre men det är viktigt att man har de tillstånd från Länsstyrelsen som krävs både vid muddring och vassklippning. Muddring är tillåtet att utföra från oktober till april.