Användande av solceller ökarSolenergi – lönsamt att sälja din el!

Användandet av solceller har ökat de senaste åren. Traditionellt så har solenergi främst använts för att driva enheter som inte har gått att ansluta till elnätet så som båtar, sommarstugor och husvagnar. Många vill dock ansluta andra typer av anläggningar, men vilka fördelar har solceller egentligen? Hur effektiva är de?

Lönsamt att sälja el?

Idag finns det ett antal elhandelsbolag som är intresserade av att köpa även små mängder av el från privata solcellsanläggningar. En installation av en mätare som ger timvärden på den el som levereras måste installeras för att du ska kunna mata in överskottsel och få betalt. Det finns ett certifikat som man kan ansöka om när man installerar en småskalig solcellsanläggning. Om du producerar förnybar el så kan du ansöka om detta elcertifikat. Skattereduktion kan då fås på den överskottsel som din solcellsanläggning matar in på elnätet.

Stöd för mindre solcellsanläggningar

Om du planerar att installera solceller kontrollera först med kommunen om du behöver ansöka om byggnadslov för att installera solceller. Utrustningen som du planerar att installera måste vara godkänd för att användas i elnätet. Låt en behörig elektriker sköta installationen så att allt installeras på rätt sätt.

Det är även möjligt att installera solenergi på avlägsna platser som inte är kopplade till elnätet, detta är ofta mer kostnadseffektivt jämfört med att installera de nödvändiga ledningarna för högspänning.

Slutsats om solpaneler och solceller

Miljövänliga enregialternativ som solceller bör verkligen övervägas. Och som någon sa handlar det inte bara om att räkna hem en investering, det handlar också om vår framtid och överlevnad.