verktygsbälte

Under 2012 betalade skatteverket ut sammanlagt 16,8 miljarder kronor i rot- och rut-avdrag. Det är en ökning med 1,5 miljarder jämfört med året innan.

Siffrorna från skatteverket visar att rotavdragen planat ut medan rutavdragen ökat stort. Ändå står Rot fortfarande för en betydligt större del av pengarna som betalas ut.

Rotavdrag är en skattereduktion för rotarbete. Till rotarbete räknas reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. Med rutarbete menas hushållsarbete såsom städning, klädvård, trädgårdsarbete och barnpassning. Skattereduktionen innebär att skatten minskas med halva arbetskostnaden.

För att avdraget ska gälla måste du ha fyllt minst 18 år det år du köper tjänsterna samt vara obegränsat skatteskyldig i Sverige. Avdraget är upp till 50 000 kronor i skattereduktion, är man två blir avdraget max 100 000 kr. Avdraget kan aldrig bli större än det belopp som betalas i slutlig skatt.