Småhusindustrin och hustillverkarna går igenom sina tuffaste år på väldigt länge. Inte sedan mitten av 90-talen har det byggts så få småhus som det gör nu. Antalet färdigställda småhus per år är knappt en tredjedel jämfört med för bara ett par år sedan.

husDe tuffa tiderna för småhusindustrin påverkar även träindustrin, sågverk och skogsägare. Byggs det färre hus går det också åt mindre timmer. Det säljs inte lika mycket golv, fönster och köksinredning.

Nu förespråkar småhustillverkarna att bolånereglerna ändras så att den nödvändiga kontantinsatsen blir lägre. Det så kallade bolånetaket som infördes hösten 2010 innebär att bolånet inte bör överstiga mer än 85 procent av bostadens marknadsvärde. Regeln infördes för att begränsa höga belåningsgrader och skydda fastighetsägarna. Småhustillverkarna föreslår att man istället inför ett amorteringskrav på bottenlån och på så sätt uppnår samma syfte. På så sätt hoppas man få fart på byggandet igen samtidigt som både köpare och säljare gynnas av att huslånen amorteras.

För dig som ska bygga hus är det förståss också mycket värdefullt att få ner kostnaderna. Så har det ju också ett värde att det finns en sund marknad med många hustillverkare så det finns alternativ att välja på.