vindkraftIntresset för att skaffa egen grön el ökar och allt fler drömmer om att bli självförsörjande på koldioxidfri el.

Har man en blåsig tomt kan vindkraft vara ett lönsamt alternativ. Små vindkraftverk under 20 meter och med en rotordiameter under tre meter kräver inget bygglov. Däremot skapar ett vindkraftverk ljud och kräver ett visst underhåll vilket kan få folk att tveka. För att komma undan det kan en lösning vara att köpa andelar i ett stort vindkraftverk någon annanstans.

För de som inte har de rätta förutsättningarna för vindkraft kan solenergi vara ett alternativ. Ansökningarna om bidrag hos länsstyrelsen för installation av solceller har ökat kraftigt. Många av ansökningarna kommer från jordbrukare men även privatpersoner och bostadsföretag har fått upp ögonen för att producera egen miljövänlig el.