stockxpertcom_id523740_size1I vårt svenska kalla klimat går en stor del av energiförbrukningen åt till att värma upp husen.

Därför är det viktigt att man ser över att man har ett tätt och säkert tak.

Då taket ska skydda huset från regnvatten, snö och is är det viktigt att man har ett fungerande, säkert tak så att man slipper dyra fukt- och rötskador.

Den vanligaste taktäckningen är takpannor som tar den största stöten när det regnar, men om det blåser kraftig vind kan vattnen leta sig in under pannorna. Då skyddar underlagspappen träkonstruktionen från vätan, och så länge den är hel och frisk klarar sig taket.

Man kanske drar sig för att fixa sitt tak då detta är en dyr kostnad. Men om man inte åtgärdar problem kan det bli en dyr historia. Det är bättre att förekomma än förekommas.

Snö som ligger på taket under en längre tid kan bli för tung för takkonstruktionen. Se därför till att ditt tak inte belastas – genom att utföra en snöskottning på taket. Det finns företag man kan anlita, om man behöver hjälp med denna tjänst. Det kan också vara bra att montera snörasskydd för att förhindra att snö och is rasar ner från taket. Det kan vara en väl värd investering med tanke på att varje år skadas flera personer av nedfallande snö och is. Om detta händer kan fastighetsägaren bli ansvarig för brott och i värsta fall vållande till annans död.

Man kan spara mycket energi om man tilläggs-isolerar sitt tak. Det kan man göra på flera olika sätt, t e x kan man passa på att tilläggs-isolera när man gör om sitt yttertak. Man kan också isolera innervinden med t ex stenull, glasull.

Man kan konstatera att det är mycket som kan hända ett tak. Tegelpannor kan spricka, ruckas ur sitt läge av vind, skräp och is vallar kan hindrar att smältvatten rinner bort. Men inget är hopplöst om man är noga och har regelbundna kontroller för att förhindra att skador uppstår och orsakar stora och dyra problem.

Om du ska byta tak själv eller inte är en kostnadsfråga. Om du anlitar ett företag med F-skattsedel får du dra av för ROT-avdrag, nya regler gällande detta träder i kraft 2016. Mer information går att finna på Skatteverkets hemsida.

Vi fixar dina tak i Stockholm