Har du en fastighet i Stockholm i behov av skadesanering eller mögelsanering?

Byggfel och planeringsfel är tyvärr inte alldeles ovanligt vid renovering och nybyggnation. Dessa byggfel leder ofta till problem med fukt och konstuktionsskador som bör åtgärdas för att komma till rätta med problemen, risken är annars att skadan förvärras vilket kan leda till mögelproblem med mera.

En skadesanering eller mögelsanering innebär att man river ut allt skadat material och öppnar upp för konstruktioner som behöver desinficeras och/eller torkas. Dessutom är det väldigt viktigt att man tar reda på orsaken till skadorna och åtgärdar dem annars kommer skadorna tids nog tillbaka.