eternitEternitplattan uppfanns av Ludvig Hatschek i slutet av 1800-talet i Österrike. Han tillverkade en konstgjord stenplatta som kunde ersätta skiffer för taktäckning. Han gjorde en vattenblandning på 90 procent cement och 10 procent asbest. Massan hälldes i en pappers och pappmaskin och ut kom tunna plattor.
På 1903 började etrnitcement tillverkas i Sverige och efter andra världskriget ökade efterfrågan starkt.

Etrnitplattor tillverkades av Skandinaviska Eternit AB i den så kallade Eternitfabriken i Lomma sedan 1906. Under 1970-talet blev det en stor skandal kring denna fabrik, eftersom de anställda blev sjuka i cancer och även en del dödsfall inträffade. Eternitplattor innehållande asbest är sedan 1977 förbjudna i Sverige. Svenska villor som byggdes under fyrtio och femtiotalet har alldeles för mycket eternitplattor.

Asbestcement har fördelen och nackdelen:

Fördelen:

 • Det är väldigt tåligt oavsett temperatur och väder och har även använts som väggbeklädnad till hus.
 • Materialet är brandtåligt eftersom det innehåller asbest.

Nackdelen:

 • Asbestcement är hälsovådligt om man arbetar med materialet då asbestfibrer kan tränga in i andningsorganen och orsaka asbestos.
 • Det har även förmodats vara cancerframkallande. Det är däremot inte farligt om man inte skadar det.

Här kommer några goda tips om skall man ner eternit:

 • Skydda sig med andningsmask, saneringsoverall med huva och tättslutande handskar.
 • Sprutar man vatten på plattorna med vanlig slang.
 • Använd inte dammsugaren för att suga upp asbestdammet, partiklarna blir kvar inne i maskinen och sprids vidare.
 • Förvara skyddskläderna utomhus och tvätta dem inte i vanliga tvättmaskinen.
 • Ta reda på var man kan slänga asbestavfall.
 • Så länge plattorna sitter på huset och är hela utgör de ingen hälsorisk, tvärtemot vad många tror, men om de skadas eller bryts kan eternit partiklar från dem vara mycket farligt.

Hur kan man hitta eternit ersättare?

Eternitplattor tillverkas inte längre, men man kan däremot köpa så kallade fibercementplattor som ser ungefär likadana ut som de gamla eternitplattorna. Plattan består av cement armerad med cellulosafibrer i stället för asbest och är snarlik eternit, även om ytstrukturen är något annorlunda.

Om skall man göra en eternit sanering:

 • Bör man vara medveten av riskerna man tar.
 • Begära en offert om vad det kan kosta.
 • Det finns regler om hur en sanering av asbest och eternit ska ske, därför ska man vända sig till ett auktoriserat företag som erbjuder.