Modern interior of a room, exclusive design

Modern interior of a room, exclusive design

Sedan urminnes tid har det varit känt att mögel är en hälsorisk, om inte annat så för att angripna hus bryts ner och riskerar att rasa.

Modern forskning och tillgänglig statistik talar om att över 10% upplever olika symptom pga inomhusmiljön där barn anses vara mer känsliga än vuxna. Socialstyrelsens miljöhälsoenkäten 2007 anger att 18 % lever med antingen synlig fuktskada, synligt mögel eller mögellukt i hemmet. Det går i detta sammanhang inte att med säkerhet säga vad som är effekter av fukt respektive mögel. Fukt är en förutsättning för tillväxt av mikroorganismer i en byggnad. Det anses som en bekräftad sanning att det finns ett samband mellan fukt/mögel och förekomst av luftvägssymtom.

Var finns problemet, nedan några vanliga förekomster:

– Felaktig och undermålig ventilation, tex som inte underhålls med filterbyten, samt hög/låg fel temperatur, syresättning eller drag.

– Kvalster och pälsallergier

– Dålig ”elak” lukt, tex pga Felaktig bristfällig städning, möbler / maskiner som inte är miljövänliga.

– Felaktiga byggnadsmaterial tex färger, skivmaterial och isolering.

– Psykosociala faktorer tex trivsel och stress kan påverkan hälsan.

Här kan uppenbart behövas analys och åtgärd i miljö och fastighet. Kanske en mögelsanering är rätt väg att gå.

Sakkunnig utredning finns att få:
Mögelsanering Stockholm
Mögelsanering Uppsala

Det kan också krävas en analys på individnivå.

– Inspektion av nässlemhinnan samt andningsprov och lungfunktion, ev astma.

– Ögonstatus, torrt / irriterat? Rodnader, Inflammationer?

– Hudstatus, torr / hudrodnad, atopiska eksem, rosacea osv.

– blodprovstagning är standard för kontroll av allmänna värden

– Fråga om trötthet bör kartläggas, tex koncentrationssvårigheter, huvudvärk

– Vid misstanke om allergisk sjukdom kan pricktest behövas och Doktor Sjögrens symptom bör uteslutas tidigt.

Erfarenheten talar för att symtomen och problem vanligtvis förbättras eller går tillbaka helt om fukt-/mögelproblemen åtgärdas. Men något måste göras och det bästa är ju alltid att göra det nu, inte imorgon. Det gäller både sjuka hus och individer som far illa…!!!