fasadmålning

Vi designar, renoverar och fixar våra fastigheter invändigt – men alldeles för ofta glömmer vi fasaden. Egentligen är det konstigt, särskilt som fasaden är det som ses av flest individer och dessutom ger ett första intryck. Lösningen är en fasadtvätt.

Få hjälp med fasadrengöring i Stockholm.

Vi trotsar klimatet
Att fula beläggningar fastnar på huset har vi de milda vintrarna att skylla för. Dessa är orsaken till att våra hus får röda och gröna färger – trots att vi inte målat om fasaden. Dessvärre krävs rätt kemikalier och rätt hantering för att få bukt med problemet. Det är där vi kommer in i bilden.

Vi har rätt resurser, maskiner och utrustning för att få din fasad att skina igen. Med lång erfarenhet och hängiven personal kommer fasaden i stort sett att bli som ny. Självfallet har vi ett stort miljötänk i arbetsprocessen.

Vad vi kan hjälpa till med
Oavsett om det är sommarstugan eller den höga skrapan som behöver putsas till fixar vi jobbet. Med grundläggande rengöring skyddar du fastigheten mot alger, mögel och diverse luftföroreningar. Exempel på tjänster är:

  • Avfärgning av murverk och fasader – oavsett färg.
  • Blästring och borttagande av gammal smuts.
  • Professionell fasadrengöring Stockholm och skyddsbehandling som stärker och bevarar fasaden.
  • Rengöring av tak med vattenblästring, samt arbete med skyddande beläggning för att förebygga framtida angrepp.

En god investering
En fasadtvätt Stockholm är inte bara en investering som skapar vackrare fastigheter – det ser också till att huset håller sig friskt för framtiden. Att hålla mögel och beläggningar borta är därför smart och kostnadseffektivt i långa loppet.

Vi bidrar med flertalet tips om fasadmålning Stockholm och för att du själv ska kunna underhålla och stärka fasaden – oavsett om det rör sig om trähus, tegelfasad eller puts.