putsEn fasad ska vara vacker att se på, men viktigare än så är att den skyddar huset mot slitage och fukt. För husköpare så kan det vara klokt att noga undersöka fasaden för att undvika de problem som kan uppstå då fasaden fuktskadas. Det är särskilt hus som byggts under början av 2000-talet med enstegsfasader som är känsliga för fukt, men då väggen har utsatts för sprickor och skador så kan dessa också vara vägen in för fukten.

Ett friskt liv i ett friskt hus

Den moderna människan ställer stora krav på sitt hem. Förutom att det ska ha gott om plats för alla som bor i det, så är det där med en hälsosam miljö mycket viktigt. Om luften inte är ren så kommer allergiker att märka detta och folk som annars mår bra kanske börjar få hälsobekymmer. Något som är riktigt farligt för hälsan är mögel, och mögel trivs där det är fuktigt. Man kan alltså säga att en av de största farorna med fuktskadade fasader är det hälsoskadliga mögel som de kan ge grogrund till.

Underhåll av fasad

Om en fasad är byggd på traditionellt vis med luftspalt så bör den kunna stå emot fukt på ett bra sätt men det här betyder inte att den blir underhållsfri. Trots att byggmetoden var korrekt så kommer fasaden med tiden att utsättas för slitage. Om det uppstår sprickor så är det otroligt viktigt att man tar hand om dessa innan fukten hinner ta sig in under fasaden. Om man inte underhåller fasaden så kan det till sist bli så att man finner fukt och mögel på insidan av väggarna i huset och då har man minst sagt ett stort problem för det kostar bra mycket mer att byta ut en hel vägg än att lägga ny puts på fasaden.

En professionell bedömning

Som lekman så kan det vara svårt att bedöma fasadens skick och då behöver man professionell hjälp. Genom att regelbundet undersöka fasadens skick så kan man ta hand om eventuella skador så snart som dessa uppstår. På så vis så slipper man de kostnader och den hälsofara som fuktskador i väggar innebär, och det är förstås värt mycket mer än de pengar som man lägger på underhållet. Det här är också något som man ska tänka på innan man köper ett hus eller en lägenhet. Det kan nämligen vara svårt att få rätt i frågan om vem som är ansvarig för fuktskadorna då man upptäcker att fasaden ursprungligen har byggts som enstegsfasad.