fasadSedan början av 2000-talet har många fastighetsägare drabbats av fuktproblem i sina nybyggda hus. Då började man använda sig av enstegstätade fasader som senare visat sig vara en riskabel metod.

Enstegstätade fasader består av puts som ligger direkt mot isoleringsmaterialet utan luftspalt. Problemet är att vid regn kryper vatten in i sprickor i fasaden och har sen ingenstans att ta vägen. Då uppstår mögel och röt-skador som kan vara svåra att upptäcka, i värsta fall förstörs den bärande stommen. Fuktangrepp innebär också stora hälsorisker. Framförallt barn som bor i mögelskadade hur löper stor risk att drabbas av astma och allergier.

Idag finns närmre 160 000 bostäder med enstegstätade fasader. Att åtgärda fuktskadorna kan bli kostsamt och viljan hos bygg- och försäkringsbolagen att ersätta husägarna har varit klen. Sedan felen började upptäckas har det förts diskussioner och drivits rättsprocesser om vem som skall betala för att åtgärda problemen.