homealarm2Under höst och vintermörkret betyder högsäsong för såväl tjuvar som larmföretagen. Antalet inbrott har ökat kontinuerligt sedan 2006 från 15000 per år till 22000 i 2014. En ny statistik från Brå visar flest bostadsinbrott anmälas i november, tätt följt av oktober och december.

I samband med att antalet inbrott ökar blir också intresset för att köpa hemlarm större. Men frågan är om inbrottslarmen verkligen skrämmer bort några inbrottstjuvar!
Det finns  inte någon vetenskapligt hållbar studie som visar att larm verkligen förhindrar inbrott men  både försäkringsbolag och polisen är eniga om att ett hemlarm är en bra investering .Vad ska man verkligen hålla koll på när man tänka på att skaffa ett hemlarm?

 • Kontakta de olika larmföretagen och ser över deras villkor och priser.
 • En larminstallatör måste ha polisintyg på att den har rätt att installera larm.
 • Kolla om företaget är certifierat av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC).
 • Larm med kamera kan göra det lättare för polisen att ta fast tjuven om ett inbrott väl har skett.

Hur kan man själv minska risken för inbrott?

 • Be grannen eller någon annan tömma posten, klippa gräsmattan/skotta bort snön och vattna blommorna samt parkera sin bil på uppfarten då och då!
 • Ligger en tidning vid dörren eller något annat framme lite konstigt. Det kan innebära att man bli utsatt för en avkollning.
 • Lampor med rörelsevakt runt huset.
 • Skaffa klistermärken om att larm är installerat.
 • En säkerhetsdörr är dyr men ger ett gott skydd, men det inte är värd att investera i en dyr säkerhetsdörr om man har altandörr som går att blåsa omkull!
 • Brytskydd runt dörrar med lås gör den svårare att bryta upp.
 • Bättre lås på fönstren, mer än bara hakar!
 • Kassaskåp ska fastmonteras gärna på nåt krångligt ställe där det är svårt att bryta upp.
 • Skriv inte på Facebook eller andra sociala medier att man är bortrest!