Fasadblästring med sand inom Stockholm

Fasadblästring med sand inom Stockholm
Har du behov av att blästra din fasad eller behöver du hjälp med att riva något? Vi kan utföra sandblästring, vilket är en metod där man med högt tryck blästrar med sand. Detta tar bort beläggningar innan arbete på fasaden ska utföras. Ska den målas om eller putsas så måste ytan vara ren. Ibland kan man tillföra vatten, så kallad fuktblästring, om det gäller miljöer som är känsliga för damm.

Läs mer om Sandblästring Fasad Stockholm

Vi jobbar för det mesta med skadade betongytor. Det kan vara frostsprängningar, armeringar som är rostangripna eller karbonatisering. Vi kollar alltid projektet innan för att se vilken typ av blästring som du behöver, men sandblästring tar effektivt bort rost och annat löst, samt att det rengör fasaden på ett suveränt sätt.

Behöver du riva i Stockholm?
När det gäller rivning så är vi på Wasa Skadeservice AB experter. Med gedigen erfarenhet så river vi både smått och stort, och krävs det lite mer finlir så har vi en mycket stor kompetens att riva för hand. Vi har genom åren även utvecklat något som kallas dammfri demontering och rivning. Detta använder vi där arbete fortgår inom lokalerna där vi demonterar. Det är oftast lokaler som inte kan stängas av som sjukhus, butiker, bostadshus, skolor eller vissa kontor. Rent tekniskt skärmas området av där det ska demonteras eller rivas. I arbetet används undertrycksventiler som övervakas med en differenstryckmätare med PC kompatibel logging och larmfunktion.

Betongslipning & Betongfräsning i Stockholm

Betong är ett mycket hårt och slitstarkt material med ett brett användningsområde. Slipade betonggolv har länge används som golvmaterial i industrilokaler. På senare år har det blivit trendigt att använda även i offentlig miljö och privata hem.

Läs mer om Betongslipning, Betongfräsning Betongspårning i Stockholm

Betongslipning

Genom att slipa betongytan och jämta ut ojämnheter får man en slitstark yta som är lätt att hålla ren. Ett slipat betonggolv har en mycket lång livslängd och är ett miljövänligt alternativ då det bara är gjort av naturmaterial. Det är också ett ekonomiskt alternativ till ett nytt golv.

Betongfräsning / Betongspårning

Spårfräsning i betong kräver kvalificerade verktyg och maskiner samt noggrannhet i utförandet för ett bra resultat. Om du behöver hjälp med fräsning i betong tex betongspårfräsning för kabeldragning hjälper vi dig gärna.

Har du en betongyta som behöver slipas eller spårfräsas? Vi har modern utrustning som gör ytan jämn och slitstark samtidigt som den är hård och tålig. Kontakta oss för mer information om betongslipning och betongfräsning.

Anlägga och plantera häck – läge nu inför våren?

Täppas Fogelberg sitter fortfarande och pratar om snö då han inleder Ring P1 när mars månad lider mot sitt slut, men vi vet alla att vintern snart har förlorat sitt grepp för denna omgång. Det är nu som du ska slå slag i saken och planera den där häcken som kommer att minska insynen och visa var tomtgränsen faktiskt går. Det tar inte så lång tid att gå från tanke till handling men det är inte så dumt att först diskutera saken med en kunnig person så att du får rätt häck.

Ska du anlägga och plantera häck i Stockholm?

Continue reading “Anlägga och plantera häck – läge nu inför våren?” »

Lösullsisolering, kan det löna sig för mig?

Lösullsisolering är en typ av isolering som man dels kan lägga själv, eller som professionella experter klan lägga in vid renovering eller husbygge. Att isolera med lösull är inte speciellt tidskrävande och lösull ger en effektiv isolering som håller bra år efter år. Det är mycket på grund av detta som lösull blivit allt vanligare som isoleringsmaterial under senare år, speciellt eftersom materialet passar lika bra vid isolering av äldre byggen som till nya moderna fastigheter.

Läs om lösullsisolering i Stockholm

Continue reading “Lösullsisolering, kan det löna sig för mig?” »

Hälsoriskerna pga Mögel – Hur stort är problemet?

Modern interior of a room, exclusive design

Modern interior of a room, exclusive design

Sedan urminnes tid har det varit känt att mögel är en hälsorisk, om inte annat så för att angripna hus bryts ner och riskerar att rasa.

Modern forskning och tillgänglig statistik talar om att över 10% upplever olika symptom pga inomhusmiljön där barn anses vara mer känsliga än vuxna. Socialstyrelsens miljöhälsoenkäten 2007 anger att 18 % lever med antingen synlig fuktskada, synligt mögel eller mögellukt i hemmet. Det går i detta sammanhang inte att med säkerhet säga vad som är effekter av fukt respektive mögel. Fukt är en förutsättning för tillväxt av mikroorganismer i en byggnad. Det anses som en bekräftad sanning att det finns ett samband mellan fukt/mögel och förekomst av luftvägssymtom. Continue reading “Hälsoriskerna pga Mögel – Hur stort är problemet?” »

Täta & säkra tak ger ett tryggare boende!

stockxpertcom_id523740_size1I vårt svenska kalla klimat går en stor del av energiförbrukningen åt till att värma upp husen.

Därför är det viktigt att man ser över att man har ett tätt och säkert tak.

Continue reading “Täta & säkra tak ger ett tryggare boende!” »

Faran med fuktskadade fasader

putsEn fasad ska vara vacker att se på, men viktigare än så är att den skyddar huset mot slitage och fukt. För husköpare så kan det vara klokt att noga undersöka fasaden för att undvika de problem som kan uppstå då fasaden fuktskadas. Det är särskilt hus som byggts under början av 2000-talet med enstegsfasader som är känsliga för fukt, men då väggen har utsatts för sprickor och skador så kan dessa också vara vägen in för fukten.

Continue reading “Faran med fuktskadade fasader” »

Industrisanering när det är bråttom

rep.betongDet är lätt att få intrycket av att industrilokaler alltid är lite smutsiga men faktum är att god industriell produktion kräver att man med jämna mellanrum sanerar. Med regelbunden industrisanering så ser man till att miljön är gynnsam för de som jobbar på plats och för maskiner och verktyg som håller längre då de inte utsätts för föroreningar och normalt damm och smuts. Sedan så finns det ju situationer där man akut måste få hjälp med vakuumsugning eller annan form av sanering då det kanske har uppstått ett läckage av farliga ämnen. I det här läget så gäller det att få professionell sanering snabbt, detta för att inte riskera miljöskador och andra problem som kan uppstå då miljöfarligt avfall hamnar på fel plats.

Continue reading “Industrisanering när det är bråttom” »

Bra maskiner & truckar gör ett bättre jobb!

Det finns många saker att tänka på innan man köpa maskiner t ex. truckar. De första sakerna som man börjar fundera på är kostnaden för de olika maskiner .

1I tillverkningsindustrin är behovet av maskiner stort och man kommer att behöva många maskiner om man ger sig in i branschen, men hur ska man hitta rätt maskinen till ett bra pris? Continue reading “Bra maskiner & truckar gör ett bättre jobb!” »

Sanering eternit, var finns eternit och hur tar man bort det?

eternitEternitplattan uppfanns av Ludvig Hatschek i slutet av 1800-talet i Österrike. Han tillverkade en konstgjord stenplatta som kunde ersätta skiffer för taktäckning. Han gjorde en vattenblandning på 90 procent cement och 10 procent asbest. Massan hälldes i en pappers och pappmaskin och ut kom tunna plattor.
På 1903 började etrnitcement tillverkas i Sverige och efter andra världskriget ökade efterfrågan starkt. Continue reading “Sanering eternit, var finns eternit och hur tar man bort det?” »

Proudly powered by WordPress | Länkar
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.