Anlägga och plantera häck – läge nu inför våren?

Täppas Fogelberg sitter fortfarande och pratar om snö då han inleder Ring P1 när mars månad lider mot sitt slut, men vi vet alla att vintern snart har förlorat sitt grepp för denna omgång. Det är nu som du ska slå slag i saken och planera den där häcken som kommer att minska insynen och visa var tomtgränsen faktiskt går. Det tar inte så lång tid att gå från tanke till handling men det är inte så dumt att först diskutera saken med en kunnig person så att du får rätt häck.

Ska du anlägga och plantera häck i Stockholm?

Continue reading “Anlägga och plantera häck – läge nu inför våren?” »

Lösullsisolering, kan det löna sig för mig?

Lösullsisolering är en typ av isolering som man dels kan lägga själv, eller som professionella experter klan lägga in vid renovering eller husbygge. Att isolera med lösull är inte speciellt tidskrävande och lösull ger en effektiv isolering som håller bra år efter år. Det är mycket på grund av detta som lösull blivit allt vanligare som isoleringsmaterial under senare år, speciellt eftersom materialet passar lika bra vid isolering av äldre byggen som till nya moderna fastigheter.

Läs om lösullsisolering i Stockholm

Continue reading “Lösullsisolering, kan det löna sig för mig?” »

Hälsoriskerna pga Mögel – Hur stort är problemet?

Modern interior of a room, exclusive design

Modern interior of a room, exclusive design

Sedan urminnes tid har det varit känt att mögel är en hälsorisk, om inte annat så för att angripna hus bryts ner och riskerar att rasa.

Modern forskning och tillgänglig statistik talar om att över 10% upplever olika symptom pga inomhusmiljön där barn anses vara mer känsliga än vuxna. Socialstyrelsens miljöhälsoenkäten 2007 anger att 18 % lever med antingen synlig fuktskada, synligt mögel eller mögellukt i hemmet. Det går i detta sammanhang inte att med säkerhet säga vad som är effekter av fukt respektive mögel. Fukt är en förutsättning för tillväxt av mikroorganismer i en byggnad. Det anses som en bekräftad sanning att det finns ett samband mellan fukt/mögel och förekomst av luftvägssymtom. Continue reading “Hälsoriskerna pga Mögel – Hur stort är problemet?” »

Täta & säkra tak ger ett tryggare boende!

stockxpertcom_id523740_size1I vårt svenska kalla klimat går en stor del av energiförbrukningen åt till att värma upp husen.

Därför är det viktigt att man ser över att man har ett tätt och säkert tak.

Continue reading “Täta & säkra tak ger ett tryggare boende!” »

Faran med fuktskadade fasader

putsEn fasad ska vara vacker att se på, men viktigare än så är att den skyddar huset mot slitage och fukt. För husköpare så kan det vara klokt att noga undersöka fasaden för att undvika de problem som kan uppstå då fasaden fuktskadas. Det är särskilt hus som byggts under början av 2000-talet med enstegsfasader som är känsliga för fukt, men då väggen har utsatts för sprickor och skador så kan dessa också vara vägen in för fukten.

Continue reading “Faran med fuktskadade fasader” »

Industrisanering när det är bråttom

rep.betongDet är lätt att få intrycket av att industrilokaler alltid är lite smutsiga men faktum är att god industriell produktion kräver att man med jämna mellanrum sanerar. Med regelbunden industrisanering så ser man till att miljön är gynnsam för de som jobbar på plats och för maskiner och verktyg som håller längre då de inte utsätts för föroreningar och normalt damm och smuts. Sedan så finns det ju situationer där man akut måste få hjälp med vakuumsugning eller annan form av sanering då det kanske har uppstått ett läckage av farliga ämnen. I det här läget så gäller det att få professionell sanering snabbt, detta för att inte riskera miljöskador och andra problem som kan uppstå då miljöfarligt avfall hamnar på fel plats.

Continue reading “Industrisanering när det är bråttom” »

Bra maskiner & truckar gör ett bättre jobb!

Det finns många saker att tänka på innan man köpa maskiner t ex. truckar. De första sakerna som man börjar fundera på är kostnaden för de olika maskiner .

1I tillverkningsindustrin är behovet av maskiner stort och man kommer att behöva många maskiner om man ger sig in i branschen, men hur ska man hitta rätt maskinen till ett bra pris? Continue reading “Bra maskiner & truckar gör ett bättre jobb!” »

Sanering eternit, var finns eternit och hur tar man bort det?

eternitEternitplattan uppfanns av Ludvig Hatschek i slutet av 1800-talet i Österrike. Han tillverkade en konstgjord stenplatta som kunde ersätta skiffer för taktäckning. Han gjorde en vattenblandning på 90 procent cement och 10 procent asbest. Massan hälldes i en pappers och pappmaskin och ut kom tunna plattor.
På 1903 började etrnitcement tillverkas i Sverige och efter andra världskriget ökade efterfrågan starkt. Continue reading “Sanering eternit, var finns eternit och hur tar man bort det?” »

Många skandinaver drömmer om ett hus eller en lägenhet i Spanien

_MG_9297Att köpa bostad utomlands har blivit så vanligt. De flesta söker i första hand en semesterbostad även en del flytta permanent.
Spanien är hett just nu. Prisläget i euro har sjunkit och den svenska kronan har blivit starkare. Continue reading “Många skandinaver drömmer om ett hus eller en lägenhet i Spanien” »

Behöver man ha villalarm när man bygger nytt hus?

homealarm2Under höst och vintermörkret betyder högsäsong för såväl tjuvar som larmföretagen. Antalet inbrott har ökat kontinuerligt sedan 2006 från 15000 per år till 22000 i 2014. En ny statistik från Brå visar flest bostadsinbrott anmälas i november, tätt följt av oktober och december.

Villalarm & Larmpaket

I samband med att antalet inbrott ökar blir också intresset för att köpa hemlarm större. Men frågan är om inbrottslarmen verkligen skrämmer bort några inbrottstjuvar!
Det finns  inte någon vetenskapligt hållbar studie som visar att larm verkligen förhindrar inbrott men  både försäkringsbolag och polisen är eniga om att ett hemlarm är en bra investering . Continue reading “Behöver man ha villalarm när man bygger nytt hus?” »

Proudly powered by WordPress | Länkar
Theme: Esquire by Matthew Buchanan.